Mikromarc websearch

   
Your basket is empty
select
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 105 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 Landbruk i Norge
Skøien, Svein
Barn 630.9481 S / Qmu630.9481 S
1997Book or leaflet 2 av 2
 Landbruket etter kongevegen
Lokalsamling 388.1 K
Book or leaflet 1 av 1
 Landbrukets historie
Hasund, Sigv.
Magasin 630. H
1916Book or leaflet 1 av 1
 Landbrukets veg: debattbok utgitt til Norsk bonde- og småbrukarlags hundreårsjubileum 2013
Fagbøker 338.18481 L
2013Book or leaflet 1 av 1
 Landbrukets årbok
Museet 630.05 L
Book or leaflet 2 av 2
 Landbruksanalyse for Hemsedal Kommune
Lokalsamling q630 L / Sikringssamling q630 L
1994Book or leaflet 2 av 2
 Landbruksveier - nydyrking og kulturminner i Buskerud fylke: rapport fra et prosjekt som belyser i hvilken grad bygging av landbruksveier og nydyrkingstiltak påvirker kulturminner
Groseth, Lars
363.69 G
2001Book or leaflet 1 av 1
 Økologisk landbruk
Magasin 631.5 Ø
1989Book or leaflet 1 av 1
 Arbeidet i bygdene: årsrytmen på Voss før landbruket vart mekanisert
Gjerdåker, Johannes
Voksen, Museet 631. G
1980Book or leaflet 1 av 1
 Buskerud landbruksselskap 1830-1980
Sollid, Sverre
Voksen, lokalsamling 630.6 S / Voksen, magasin - Geilo 630.6 S
1980Book or leaflet 2 av 2