Gol bibliotek

   
Seg til inkjes: roman
Your basket is empty
Vis
Author
Title Statement
 • Seg til inkjes: roman
Language
 • Språk: Norsk (Nynorsk)
Subject
Year
 • 2018
Summary, etc
 • Gjøa er 18 år og forlet ein heim reven i to av skilsmisse. No skal ho jobbe ein sommarsesong ved ei turisthytte på Fægrane, som ligg inst i ein fjelldal på Nordvestlandet. Hytta er driven av Olaug og Gunnar Færgrane, og drifta er prega av den skeive arbeidsdelinga mellom Olaug, som er prega av trong økonomi og for stor arbeidsbør, og Gunnar, som berre gjer det han må. Parets son, den halvhjarta studenten Ingebrigt, kjem òg heim for sommaren. Gjøa og Ingebrigt utviklar ei fortrulegheit som gir Gjøa eit motstykke til det urolege heimelivet. Romanen tematiserer relasjonen mellom foreldre og barn, naboar, og kollisjonen mellom sjølvrespekt og behovet for harmoni. Omtalen er utarbeidd av BS.
ISBN
 • 978-82-05-51801-8
Available
 • 1/1
Waiting
 • 0 (0)
*00001480pam 22002531 4500
*001153644
*008           a     10nno 2
*015 $a0531307$bBIBBI
*019 $bl$dR
*020 $a978-82-05-51801-8$bib.$cNkr 379.00
*100 0$aSvisdal, Lars$d1985-$jn.
*24510$aSeg til inkjes$broman$cLars Svisdal
*260 $aOslo$bGyldendal$c2018
*300 $a365 s.
*520 $aGjøa er 18 år og forlet ein heim reven i to av skilsmisse. No skal ho jobbe ein sommarsesong ved ei turisthytte på Fægrane, som ligg inst i ein fjelldal på Nordvestlandet. Hytta er driven av Olaug og Gunnar Færgrane, og drifta er prega av den skeive arbeidsdelinga mellom Olaug, som er prega av trong økonomi og for stor arbeidsbør, og Gunnar, som berre gjer det han må. Parets son, den halvhjarta studenten Ingebrigt, kjem òg heim for sommaren. Gjøa og Ingebrigt utviklar ei fortrulegheit som gir Gjøa eit motstykke til det urolege heimelivet. Romanen tematiserer relasjonen mellom foreldre og barn, naboar, og kollisjonen mellom sjølvrespekt og behovet for harmoni. Omtalen er utarbeidd av BS.
*532 $aKulturfond
*546 $aNynorsk tekst
*650 2$aForeldre og barn$1306.874$2BS$422292$9nor
*650 2$aSkilsmisse$1306.89$2BS$414825$9nor
*650 2$aFjellområder$1551.432$2BS$44570$9nob
*650 2$aFjellområde$1551.432$2BS$44570$9nno
*651 2$aVestlandet$1948.33$2BS$416785$9nor
*655 2$aRoman$2BS$4653$9nor
*950 0$aBarn og foreldre$zForeldre og barn$9nor
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.

Sterk romandebut! Tildelt Tarjei Vesaas' debutantpris 18 år gamle Gjøa dreg frå ein heim prega av skilsmisse for å jobbe ein sommarsesong på Fægrane, ei turisthytte øvst i ein fjelldal ein stad på nordvestlandet. I 29 år har Olaug og Gunnar Fægrane drive hytta, med Olaug som dominerer kvar minutiøse detalj med pragmatikk og varige mein av for omfattande arbeidsmengd og for trong økonomi, og Gunnar som gjer så lite som mogleg. Sonen deira, Ingebrigt, er komen heim for sommaren frå eit halvhjarta studentliv, og har svært lite lyst til å ta hand om drifta av turisthytta. Gjøa får etter kvart eit fortruleg forhold til Ingebrigt, og det blir eit haldepunkt for henne når ho merkar konsekvensane av den utageringa som frustrasjonen over familiesituasjonen heime har drive henne til. Seg til inkjes er ei forteljing om å sitje fast og å ville vekk, om mødrer og søner, om vaffelsteiking og nattlege fisketurar, om opprør og eldgamle nabokonfliktar - og om å freiste å halde fram så godt ein kan, for ikkje å gjere seg til inkjes. Bokmeldarane meiner: "Debutanten Lars Svisdal byr leseren på setninger mettet med observasjon og erkjennelse. Det bør gi ham litteraturprisen som bærer navnet til en av hans klare forgjengere. (...) Like imponerende som karaktertegningene er Svisdals verdensbygging: Denne fjellstua og dens omgivelser finnes. Skriften gjør stedet fullstendig livaktig, i den grad at det har sin egen eksistens og tilstedeværelse i teksten også når det er andre ting som skjer."Bernhard Ellefsen, Morgenbladet «Seg til inkjes spenner over store ytterpunkt i holdningar, arbeid og moral. Den er språkleg spenstig også, stilistisk og i ordtilfang, og slik skriv Lars Svisdal seg vakkert inn i ein skjønnlitterær tradisjon samstundes som han er tidhøveleg i framkant av debutantar flest.»Jan Askelund, Stavanger Aftenblad

Send to
IdStatusDue dateOwnerLocationShelf
Ex3Available Gol bibliotek Romanar S